Facebook Pixel

Elektroninė vartotojų ginčų sprendimo platforma (EGS)

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti:

  • Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665);
  • Užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr.